Pasi Saarinen

Jag heter Pasi Saarinen och jobbar som Androidutvecklare samtidigt som jag studerar till civilingenjör på KTH. Vi har en projektledare som planerar hur våra mobila appar ska se ut och en iOS-utvecklare som ligger steget före mig. Sedan följer jag efter och bygger vår Android-app så att den får samma funktionalitet som iOS-versionen. Jag jobbar ungefär 10 timmar i veckan, ofta blir det en heldag på tisdagar och sedan jobbar jag resterande timmar hemifrån. Vi har veckomöte på tisdagar, då är det bra att jag är här, men det är väldigt fria arbetstider.

Hur tycker du det är att arbeta på Söderberg & Partners?
Det är väldigt fritt, jag har hand om alla beslut som har med Android-koden att göra, är med och fattar beslut om nya funktionaliteter, och har också mycket att säga till om när det gäller utseendet. Det finns frihet både i arbetstider och arbetssätt, och teamet lyssnar mycket på mina åsikter.

Vad är det bästa med att arbeta här?
Ansvaret. Jag har mitt projekt med Android-versionen och det är mitt ansvar att den fungerar. Kollegorna är trevliga och det är inga problem ifall man behöver hjälp. Kontoret ligger på vägen till skolan vilket också är ett plus. Det är roligt att kunna skapa något och samtidigt se snabba och konkreta resultat av det.