Fredrik Olsson

Rådgivning

Jag heter Fredrik Olsson och är teamledare för ett av våra team inom LIV-rådgivning. Vårt team ger främst rådgivning inom tjänstepension och försäkring.

Vad är det bästa med att vara rådgivare?
Pension och förmåner är ett väldigt intressant område. Det är komplext och en stor del av samhället. I grunden finns också ett intresse för människor och att kunna hjälpa dem. Våra kunder är ofta personer som är i, eller på väg in i, sin karriär och som vill åstadkomma något. Det blir många stimulerande samtal.

Varför tycker du att rådgivare bör välja Söderberg & Partners som arbetsgivare?
Söderberg & Partners har verktyg för att åstadkomma saker som är helt unika för branschen. Vi har en rådgivning som håller extremt hög kvalitét, och vi kan tillhandahålla den för alla oavsett livssituation. Även om vi har fokus på analys, kvalitét och transparens lägger vi stor vikt vid att vara personliga i mötet med kunden. Hela branschen står inför förändringar, och vill man vara med att driva utvecklingen, så är Söderberg & Partners helt rätt. Det är en modern, snabbfotad organisation.

Hur skulle du beskriva företagskulturen?
Miljön är rätt olik den inom övriga bank- och försäkringsbranschen. Atmosfären är mycket dynamisk, mer likt ett företag inom konsultbranschen. Det finns ett väldigt högt driv och engagemang, men samtidigt en sund laganda och en ödmjukhet mot både kunder och kollegor. Jag tycker att det är ett väldigt prestigelöst och behagligt klimat. Idéer tas tillvara, så kommer du hit har du stora möjligheter att skapa själv.