Financial Technology

Söderberg & Partners har stora resurser inom IT. I princip alla system vi använder, både internt och externt, utvecklar vi själva. Den tekniska miljön är baserad på Microsoft .Net och Microsoft SQL Server. Vi utvecklar främst i C# och försöker hela tiden hitta nya tekniker för bättre och effektivare system.

I takt med att koncernen växer ökar också behovet av systemutvecklare. Den största delen av utvecklingen sker i Stockholm där IT-avdelningen uppgår till ca 30 utvecklare. Vi har även IT-verksamhet i Göteborg och vår IT-support är belägen i Sundsvall.