Nordens största fristående analysavdelning

Till stöd för vår rådgivning har vi Sveriges största fristående analysavdelning inom bank-­ och försäkringsbranschen. Här arbetar knivskarpa talanger med att kontinuerligt utvärdera och analysera utbudet inom områdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring, strukturerade produkter och aktiemarknader.

Genom att använda en tregradig betygsskala kan våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar vi rekommenderar och vilka vi avråder ifrån. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och de som vi helt avråder från får rött betyg.